Alles wat we moeten weten over het Corona Virus

Alles wat we moeten weten over het Corona Virus

Een wereldwijde epidemie van een ziekte die ongecontroleerd om zich heen grijpt

Het zal niemand ontgaan zijn, maar sinds december 2019 wordt de wereld in toenemende mate  geteisterd met een virus namelijk de Covid-19-virus oftewel de Corona virus. Sinds 11 maart is het inmiddels ook benoemd tot een officieel pandemie. Dit betekent letterlijk “wereld voorkomend”. Met andere woorden een wereldwijde epidemie van een ziekte die ongecontroleerd om zich heen grijpt en lijdt tot klachten en soms zelfs tot dood.


Het Covid-19-virus (coronavirus) in het kort

Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar. Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten. Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen. Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten. Bij bijna alle sterfgevallen betreft het oudere of al zieke mensen.


Hoe herken je besmetting?

Er is een risico op besmetting als iemand voldoet aan de volgende criteria:

1. In een risicogebied is geweest óf bij iemand die het coronavirus heeft.

2. Koorts (38 graden of hoger) heeft.

3. Moeilijk hoest of ademt.

Tot de risicogebieden worden momenteel (d.d. 14 maart 2020) gerekend: China (inclusief: Macau en Hongkong), Italië, Oostenrijk, Noordrijn Westfalen (Duitsland) Madrid (Spanje) Singapore, Zuid-Korea en Iran

Hoe zieker iemand is, hoe meer het virus zich verspreidt. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper een besmetting. Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.


Hoe worden we besmet door het Corona virus?

Omdat het coronavirus een nieuwe ziekte is heeft nog niemand natuurlijke antistoffen in zijn lichaam en kan in potentie dus iedereen ziek worden. Onderzoeken tonen aan dat het van mens-opmens-transmissie wordt overgedragen.

Direct contact

Druppelinfectie: transmissie via grote druppels uit hoesten en niezen binnen een afstand van 2 meter. Via aerosolen tijdens aerosolvormende handelingen.

Indirect contact

Er zijn geen aanwijzingen dat indirecte transmissie via voorwerpen zoals toiletten, deurklinken, bestek, handcontactpunten, eten, etc. een (grote) rol speelt in de verspreiding.

Aerogeen

Er zijn geen aanwijzingen dat het virus zich aerogeen (via zwevende deeltjes in de lucht) verspreidt. Behalve via aerosolen tijdens aerosolvormende handelingen.

Incubatieperiode

2-14 dagen (gemiddeld 5-6 dagen).


Besmettelijke periode

Exacte gegevens over de besmettelijke periode ontbreken. Een patiënt is in ieder geval besmettelijk tijdens de symptomatische fase. Daarna kan het virus nog langer met PCR aantoonbaar zijn in de keel/feces. Tot nu toe zijn er aanwijzingen dat voornamelijk symptomatische personen bijdragen aan de verspreiding.


Besmettelijkheid

Exacte gegevens over de besmettelijkheid ontbreken. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Ook de overleving van het virus buiten het lichaam is onbekend en afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid.


Ziekteverschijnselen

Wisselend van; milde niet-specifieke luchtwegklachten, tot pneumonie, tot acute respiratoire stress syndroom en septische schock. Ongeveer 80% van de gemelde gevallen heeft milde tot matig ernstige klachten, 13,8% had ernstige klachten en 6,1% zeer ernstige klachten.

De patiënten met complicaties worden onderverdeeld in ‘ernstige pneumonie’ als zij zuurstofbehoeftig zijn (circa 65% van de gevallen), ‘kritiek’ als ze beademing nodig hebben (circa 20%), of ‘fataal’ (circa 15% van de patiënten met pneumonie).


Vergelijking Corona virus en de griep:

Vergelijking Corona virus en de griep:
Corona-uitbraak staat nu in dit rijtje van pandemieën:

Spaanse griep (1918-1920), naar schatting 20 tot 100      miljoen doden Aziatische griep (1957), naar schatting 1 miljoen doden Hongkong griep (1968), naar schatting 700.000 doden Mexicaanse griep (2009-2010), 13.763 doden Covid-19 (2020), tot 16 maart 6703 doden


Verspreiding Nederland

Waarom neemt Nederland en het RIVM maatregelen?

Sinds donderdag 12 maart zijn er

maatregelen in gegaan en vervolgens nog meer vanaf 15 maart. Deze maatregelen zijn niet alleen bedoelt om het pandemie te stoppen maar in ieder geval te vertragen zodat de zorg capaciteit van Nederland het aan kan. Want als te veel mensen tegelijk ziek worden dan raken onze ziekenhuizen overbelast. Met name de intensive care capaciteit van alle ziekenhuizen in Nederland kan een probleem creëren. We hebben namelijk slechts plek voor 1150 plekken in heel Nederland. Die worden natuurlijk ook gebruikt voor patiënten die vanuit andere klachten intensieve zorg nodig hebben. Gemiddeld hebben we rond de 250 extra plekken dan nog over voor bijvoorbeeld het Corona virus


Natuurlijk kunnen er wel meer ruimtes gecreëerd, maar dat heeft een grens. Want er kan niet veel meer apparatuur en zorgpersoneel bij komen en bovendien hadden we namelijk al een tekort aan personeel in de zorg. Dit betekend dat er op gegeven moment zelfs gekozen kan worden wie intensieve zorg krijgt en wie niet. Bijvoorbeeld een jonger iemand kan dan meer prioriteit krijgen dan iemand boven de 80. Net als nu in Italië het geval is.


Geregistreerde verspreiding wereld


Voorzorgsmaatregelen voor heel Nederland

 • Was je handen regelmatig. Lees hiervoor de instructie handen wassen. Droog je handen ook goed af met papieren zakdoekjes
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog of gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Wrijf niet in je ogen
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt


Gevolgen Corona virus voor PhysiqCare Fysiotherapie

Vooralsnog blijven we als praktijk open. De nieuwe maatregelen van 15 maart voor de publieke locaties die t/m 6 april dicht moeten hebben vooral te maken grote groepen. Dit heeft nog geen invloed op fysiotherapie praktijken. Tot nader order van de overheid, RIVM en KNGF hebben we besloten om wel open te blijven. Vooral ook om zorg te blijven bieden aan mensen die het nodig hebben. We zijn namelijk een praktijk voor zorg en gezondheid. Wel nemen we extra maatregelen en kunnen behandelingen alleen volgens bepaalde voorwaarden door gaan. Onze werkende team vertoont geen symptomen en zijn fit!


Maatregelen

 • Hygiëne hebben we normaal al hoog in het vaandel, maar nu wordt er nog extra op gelet en na iedere behandeling extra schoon gemaakt.
 • Heb je symptomen/ziekteverschijnselen die worden uitgelegd in onze blog dan vragen we je de afspraak voortijdig (het liefst > 24 uur) af te zeggen.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Graag bij binnenkomst de handen wassen. Na toilet gebruik ook! Slechts 50% van de Nederlanders wast hun handen na toiletgebruik. Het slechtste land uit 63 landen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog of gebruik papieren zakdoekjes
 • Groepstrainingen > 3 personen gaan niet door.
 • Na het gebruik van een trainingsapparatuur wordt vriendelijk verzocht dit zelf ook extra schoon te maken.
 • We houden voor zover het mogelijk is afstand van elkaar.
 • Indien mogelijk zullen we de therapie/training online voortzetten.
 • Vrije trainingen in onze trainingszaal zijn ook eventueel mogelijk met een dagpas indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. (max 3 tegelijk op min. 2 m afstand van elkaar).

PhysiqCare Fysiotherapie Praktijk Logo