Scaphoid Fractuur

Naviculare fractuur / breuk van het scheepsbotje


De scaphoid fractuur is de meest voorkomende fractuur van het polsgewricht. Het betreft een breuk (fractuur) van het handwortelbeentje dat zich aan de duimzijde van de pols bevindt.

Het scaphoid wordt ook wel het ‘scheepsbotje’ genoemd.


Beschrijving van de aandoening


De hand en de onderarm worden in de pols verbonden door een aantal handwortelbeentjes. Dit zijn kleine botjes die ervoor zorgen dat de pols soepel kan bewegen. Een belangrijk handwortelbeentje dat zich aan de duimzijde bevindt is het ‘os scaphoid’ (ook wel ‘os scaphoideum’ of ‘os naviculare’ genoemd).

Het scaphoid is redelijk gemakkelijk te lokaliseren bij de eigen hand. Wanneer de duim naar buiten toe bewogen wordt, ontstaat er een soort driehoek-vormig kuiltje tussen twee pezen aan de duimzijde van de hand. Dit noemt men de ‘anatomische snuifdoos’. Direct hieronder ligt het scaphoid. Wanneer de pols of hand gezwollen is kan de anatomische snuifdoos hierdoor minder duidelijk zichtbaar zijn.

Bij een scaphoid fractuur is het botje gebroken. Genezing van de breuk verloopt meestal traag en kan verschillend bijkomend letsel tot gevolg hebben. Zo is er een verhoogt risico op avasculaire botnecrose. Hierbij sterft het botje af als gevolg van een verminderde doorbloeding.


Oorzaak en ontstaanswijze


De breuk ontstaat meestal bij een val op de uitgestrekte hand met een overstrekte pols. Het wordt veel gezien bij mensen die skaten, skeeleren, skateboarden, snowboarden of een contactsport beoefenen.


Klachten en verschijnselen

  • Pijn in de ‘anatomische snuifdoos’ aan de duimzijde van de hand/pols.
  • Zwelling.
  • Bewegingen van de duim zijn pijnlijk.
  • Druk vanuit de duim richting de pols kan de klachten provoceren (asdrukpijn).
  • De bewegingen van de pols zijn beperkt.


Diagnose


De fractuur is niet altijd duidelijk te zien op röntgenfoto’s. Hierdoor wordt de breuk vaak over het hoofd gezien. Het is echter wel belangrijk dat de breuk snel herkend wordt om bijkomend letsel op de lange termijn te voorkomen.


Behandeling


Bij een sterke verdenking van een fractuur of een bevestiging hiervan middels een röntgenfoto, wordt er gekozen voor onderarmgips. Soms kan een operatieve ingreep nodig zijn om het gebroken scaphoid vast te zetten of te repositioneren.
Fysiotherapie behandelingen bij PhysiqCare Buytenwegh/Leyens Zoetermeer.


Voor de bovenstaande fysieke klachten/diagnose kunt u terecht bij onze deskundige Fysiotherapeuten die u met een unieke fysio behandelmethode kunnen begeleiden naar een herstel. Door middel van een fysio intake brengen we uw persoonlijke situatie in kaart en stellen we met u een fysiotherapie behandelplan samen. Voor onze fysiotherapie behandelingen maken we gebruik van uit onderzoek bewezen behandelmethodes. Iedere persoon en situatie is uniek en waar nodig passen we dry needling, fricties, myofasciale releasing, gewricht manipulaties, medical taping, cupping, massages, revalidatie training enz. toe.


Mocht het nodig zijn dan kunnen we de fysiotherapie behandelingen combineren met onze andere gezondheidsdisciplines zoals; acupunctuur, personal training, massage, mentale coaching, cupping en yoga


Ook ontvangt u huiswerkoefeningen van ons om thuis met uw herstel aan de slag te gaan. Daarnaast kunt u zich bij ons inschrijven voor medische fitness en kunt u zelf in onze fitness ruimte aan de slag met een op maat gemaakte programma om uw herstel verder te stimuleren.

PhysiqCare Fysiotherapie Praktijk Logo
PhysiqCare Fysiotherapie Praktijk Logo