Mediaal Tibiaal Stress Syndroom

Shin splints / springschenen / scheenbeenirritatie


Het mediaal tibiaal stress syndroom (MTSS) is een overbelastingsblessure van het onderbeen die vaak gezien wordt bij hardlopers, militairen en mensen die sporten beoefenen waarin veel gesprongen wordt. Van alle hardloopblessures is ongeveer 15% een MTSS. Vroeger werd de term ‘shin splints’ gebruikt voor iedere vorm van pijn aan de schenen die ontstaat na inspanning. Omdat er veel onduidelijkheid bestaat over wat shin splints precies inhoudt, spreken (para)medici tegenwoordig over het mediaal tibiaal stress syndroom.

Vrouwen hebben een groter risico op MTSS dan mannen. Daarnaast blijkt ook uit verschillende onderzoeken dat de stand van de voeten een belangrijke rol kan spelen.


Beschrijving van de aandoening


Bij het mediaal tibiaal stress syndroom speelt de spier die zich achter het scheenbeen en het kuitbeen bevindt een belangrijke rol. Deze spier die de m. soleus wordt genoemd, veroorzaakt bij MTSS overmatige trekkrachten aan de binnen-achterzijde van het scheenbeen via de fascia cruris. Als gevolg hiervan kunnen er kleine botafwijkingen op het scheenbeen ontstaan die pijn veroorzaken.

Vroeger dacht men dat de klachten veroorzaakt werden door een ontsteking van het beenvlies dat de botten bekleedt. Echter is er in de onderzoeken hiernaar waarbij een driefasenbotscan of -biopsie werd uitgevoerd geen ontstekingsproces gevonden.


Oorzaak en ontstaanswijze


Vooral bij sporten waarin de m. soleus zich frequent en krachtig aan moet spannen zoals hardlopen, kan een MTSS ontstaan. De klachten ontstaan geleidelijk en kunnen in eerste instantie tijdens de activiteit verdwijnen en aan het eind van de training weer opspelen. In rust verdwijnt de pijn over het algemeen.

Het mediaal tibiaal stress syndroom kan verschillende oorzaken hebben:

  • Een te zware of te snelle opbouw van de training.
  • Wijzigingen in schoeisel.
  • Een voet die naar binnen toe inzakt (overpronatie).
  • O-benen.
  • Hardlopers die altijd aan dezelfde kant van de weg lopen; aan de zijkant van de weg loopt deze iets schuin af voor de afwatering. Hierdoor kan gedurende langere tijd overpronatie ontstaan.

Dat door overpronatie een MTSS kan ontstaan is gemakkelijk te verklaren. Door het inzakken van de voet ontstaat een excentrische contractie van de m. soleus. Dit betekent dat de spier vanuit de hiel extra op lengte wordt getrokken waardoor er extra trekkrachten op de fascia cruris en het scheenbeen ontstaan.


Klachten en verschijnselen


De pijn bevindt zich in het onderste tweederde deel van het onderbeen, aan de binnenzijde van het scheenbeen. De patiënt klaagt over diffuse, zeurende pijn tijdens het (hard)lopen of bij sporten waarin veel gesprongen wordt.


Diagnose


De diagnose wordt gesteld op basis van het verhaal van de patiënt, drukpijn op de binnenrand van het scheenbeen en een aantal fysiotherapeutische tests. De pijn is vaak te provoceren door op één been eindstandig op de tenen te gaan staan of de patiënt te laten hinkelen. Optioneel kan de MTSS met een MRI of een botscan in beeld gebracht worden.


Behandeling


Het doel van de behandeling is het ontlasten van de binnenzijde van het scheenbeen. Hiervoor dienen de trekkrachten op de fascia cruris en het scheenbeen teruggedrongen te worden. Dit kan op verschillende manieren en hangt volledig af van de primaire oorzaak van de klachten. Relatieve rust en correctie van de overpronatie zijn de belangrijkste aanknopingspunten in de behandeling.

Low energy radial extracorporeal shockwave therapy kan een plaats hebben binnen de conservatieve behandeling van het mediaal tibiaal stress syndroom.
Fysiotherapie behandelingen bij PhysiqCare Buytenwegh/Leyens Zoetermeer.


Voor de bovenstaande fysieke klachten/diagnose kunt u terecht bij onze deskundige Fysiotherapeuten die u met een unieke fysio behandelmethode kunnen begeleiden naar een herstel. Door middel van een fysio intake brengen we uw persoonlijke situatie in kaart en stellen we met u een fysiotherapie behandelplan samen. Voor onze fysiotherapie behandelingen maken we gebruik van uit onderzoek bewezen behandelmethodes. Iedere persoon en situatie is uniek en waar nodig passen we dry needling, fricties, myofasciale releasing, gewricht manipulaties, medical taping, cupping, massages, revalidatie training enz. toe.


Mocht het nodig zijn dan kunnen we de fysiotherapie behandelingen combineren met onze andere gezondheidsdisciplines zoals; acupunctuur, personal training, massage, mentale coaching, cupping en yoga


Ook ontvangt u huiswerkoefeningen van ons om thuis met uw herstel aan de slag te gaan. Daarnaast kunt u zich bij ons inschrijven voor medische fitness en kunt u zelf in onze fitness ruimte aan de slag met een op maat gemaakte programma om uw herstel verder te stimuleren.

PhysiqCare Fysiotherapie Praktijk Logo
PhysiqCare Fysiotherapie Praktijk Logo