Cubitale Tunnel Syndroom

Nervus ulnaris neuropathie


Bij het cubitale tunnel syndroom is er een irritatie van de zenuw die aan de binnenkant van de arm loopt. Dit kan pijn, tintelingen en een doof gevoel aan de binnenkant van de elleboog en aan de pink-zijde van de hand veroorzaken.


Het beeld van een cubital tunnel syndroom is te vergelijken met de pijn die ontstaat wanneer je de elleboog ergens tegenaan stoot en er een elektrische, prikkelende sensatie vanuit de elleboog naar de pols schiet. Dit wordt ook wel het ‘telefoonbotje’ genoemd.



Beschrijving van de aandoening


De zenuw die aan de binnenkant van de arm loopt noemen we de ‘nervus ulnaris’. Deze loopt bij de achter-binnenzijde van de elleboog door een soort van tunnel. Deze ‘cubitale tunnel’ wordt gevormd door het bot van de elleboog en een soort gewrichtsband. Wanneer de zenuw hier bekneld raakt geeft dit klachten aan de binnenkant van de elleboog en in het verloop van de zenuw tot in de hand en vingers.


Oorzaak en ontstaanswijze


Het cubitale tunnel syndroom kan veroorzaakt worden door een ongeluk of val, of door frequente druk op de elleboog zoals bij het leunen met de elleboog tafel. Het wordt ook vaker gezien bij mensen die de elleboog veel buigen. Denk hierbij aan timmermwerk, constructiewerk, kantoorwerk, het bespelen van een muziekinstrument, trekbewegingen maken of gewichten heffen. Mensen die met gebogen ellebogen slapen lopen een vergroot risico.


Klachten en verschijnselen


Tintelingen en pijn aan de pinkzijde van de hand en aan de binnenkant van de elleboog/onderarm.

Soms gevoelsstoornissen in het hierboven beschreven gebied.

Een volledig gebogen elleboog kan de klachten verergeren.

Typische klachten wanneer men ‘s nachts op de gebogen elleboog ligt.

Diagnose

Na een uitgebreid gesprek over de klachten volgt een lichamelijk onderzoek. Er worden een paar testen uitgevoerd waarbij de geïrriteerde zenuw op rek wordt gebracht en deze extra wordt ingedrukt om de klachten te verduidelijken. Met een EMG of electromyogram kan uitsluitsel worden gegeven.


Behandeling


Relatieve rust en het ontwijken van klachten-uitlokkende activiteiten kunnen verbetering opleveren. De fysiotherapeut kan u advies geven en mogelijk de klachten verminderen. Als de klachten blijven bestaan of zelfs erger worden, kan operatieve ingreep overwogen worden.





Fysiotherapie behandelingen bij PhysiqCare Buytenwegh/Leyens Zoetermeer.


Voor de bovenstaande fysieke klachten/diagnose kunt u terecht bij onze deskundige Fysiotherapeuten die u met een unieke fysio behandelmethode kunnen begeleiden naar een herstel. Door middel van een fysio intake brengen we uw persoonlijke situatie in kaart en stellen we met u een fysiotherapie behandelplan samen. Voor onze fysiotherapie behandelingen maken we gebruik van uit onderzoek bewezen behandelmethodes. Iedere persoon en situatie is uniek en waar nodig passen we dry needling, fricties, myofasciale releasing, gewricht manipulaties, medical taping, cupping, massages, revalidatie training enz. toe.


Mocht het nodig zijn dan kunnen we de fysiotherapie behandelingen combineren met onze andere gezondheidsdisciplines zoals; acupunctuur, personal training, massage, mentale coaching, cupping en yoga


Ook ontvangt u huiswerkoefeningen van ons om thuis met uw herstel aan de slag te gaan. Daarnaast kunt u zich bij ons inschrijven voor medische fitness en kunt u zelf in onze fitness ruimte aan de slag met een op maat gemaakte programma om uw herstel verder te stimuleren.

PhysiqCare Fysiotherapie Praktijk Logo
PhysiqCare Fysiotherapie Praktijk Logo