Instabiliteit van de onderrug

Lumbale instabiliteit / lagerug instabiliteit


Instabiliteit van de onderrug wordt de afgelopen jaren steeds vaker aangewezen als veroorzaker van lage rugklachten. Een verstoring van de stabiliteit in de onderrug leidt tot een instabiele wervelkolom en kan tot chronische lage rugpijn leiden.


De wervelkolom wordt gevormd door wervels (botten) die op elkaar gestapeld zijn. Om er voor te zorgen dat de wervels netjes op elkaar blijven zitten tijdens het bewegen, werken kapsels, banden, tussenwervelschijven en spieren nauw samen. Ze houden de wervelkolom stabiel tijdens de veelzijdige bewegingen die we met de rug maken. Wanneer dit niet lukt en de wervels te veel of ongecontroleerd ten opzichte van elkaar bewegen, spreken we van instabiliteit.Beschrijving van de aandoening


We onderscheiden twee soorten stabiliteit: mechanische stabiliteit en functionele stabiliteit. De mechanische stabiliteit wordt verzorgt door de banden, kapsels en tussenwervelschijven. Het zijn passieve structuren die eindstandige bewegingen van de wervels ten opzichte van elkaar opvangen.


De functionele stabiliteit wordt verzorgt door diepgelegen spieren die op de juiste momenten aanspannen om de wervelkolom stabiel te houden. We hebben het dan met name over de multifidus spier en de transversus abdominis. Ze vormen een soort van korset direct rondom de wervelkolom en dienen heel nauwkeurig aangestuurd te worden. Ze onderscheiden zich hiermee van een andere groep spieren die groter zijn en meer aan de oppervlakte liggen.


Bij instabiliteit van de onderrug is de mechanische- en/of functionele stabiliteit verstoord. Doordat bewegingen van de wervelkolom niet meer goed ondersteund worden, kunnen structuren overbelast raken of beschadigen. Dit voelen we als rugpijn.Oorzaak en ontstaanswijze


Er worden verschillende oorzaken beschreven die kunnen leiden tot instabiliteit. Vaak leidt het ene tot het andere en zijn mechanische instabiliteit en functionele instabiliteit samen aanwezig. We noemen drie mogelijke oorzaken.


Ten eerste kan beschadiging van kapsels en banden mechanische instabiliteit veroorzaken. Dit heeft soms als bijkomstig probleem dat ook het zenuw-systeem dat precies vertelt hoe de diepgelegen spieren aan moeten spannen, ontregeld is. Hierdoor hebben de diepgelegen spieren extra moeite met het corrigeren van de (mechanische) instabiliteit.


Een andere oorzaak wordt gezocht in het dunner worden van een tussenwervelschijf (ook wel discus genoemd). Dit gebeurt naarmate we ouder worden, door langdurige overbelasting of bijvoorbeeld als gevolg van een hernia. Er ontstaat zo meer speling tussen de wervels, met instabiliteit als gevolg.


Ten derde blijkt dat na een periode van rugpijn die weer hersteld is, de diepgelegen rugspieren soms niet meer goed functioneren. De oorzaak hiervan is onbekend, maar door het dysfunctioneren van de spieren (functionele instabiliteit) wordt een extra beroep gedaan op de kapsels, banden en tussenwervelschijven (mechanische stabiliteit). Deze structuren kunnen hierdoor overbelast raken of beschadigen.Klachten en verschijnselen


De klachten en verschijnselen van ruginstabiliteit worden niet eenduidig beschreven. Er wordt hiernaar nog veel onderzoek gedaan. Hieronder noemen we een aantal verschijnselen die kunnen wijzen op instabiliteit van de onderrug.


  • Pijn in de onderrug.
  • Soms voelt men bij bewegen iets verschieten in de rug.
  • De pijn kan optreden bij lang staan, lang zitten, lang liggen (uitslapen) en lang lopen (slenteren).
  • Startpijn bij het opstaan uit lage zithouding.
  • Pijn bij het lang aanhouden van een voorovergebogen houding.
  • Verhoogde spierspanning.
  • Verminderde beweeglijkheid van de onderrug.
  • Klachten bij het tillen, heffen of dragen.
  • Verminderde algehele lichamelijke conditie.


Behandeling


De diepgelegen stabiliserende spieren van de wervelkolom dienen getraind te worden om de instabiliteit op te vangen. Als deze spieren op de juiste manier aanspannen en een goed korset rond de wervelkolom vormen, dan kan de instabiliteit (deels) verholpen worden. De oefeningen zijn in eerste instantie gericht op het aansturen van de spieren. Dit vergt veel concentratie. Door te trainen worden de spieren sterker en verbetert het spieruithoudingsvermogen.


Onder begeleiding van de fysiotherapeut worden de oefeningen aangeleerd en wordt gekeken of hierbij de juiste spieren aangespannen worden. In het begin wordt de aanspanning zeer bewust geoefend. Na verloop van tijd is het de bedoeling dat de patiënt dit automatisch en onbewust doet tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Het kan verstandig zijn om de krachttraining van de grotere en oppervlakkig gelegen spiergroepen tijdelijk te staken.
Fysiotherapie behandelingen bij PhysiqCare Buytenwegh/Leyens Zoetermeer.


Voor de bovenstaande fysieke klachten/diagnose kunt u terecht bij onze deskundige Fysiotherapeuten die u met een unieke fysio behandelmethode kunnen begeleiden naar een herstel. Door middel van een fysio intake brengen we uw persoonlijke situatie in kaart en stellen we met u een fysiotherapie behandelplan samen. Voor onze fysiotherapie behandelingen maken we gebruik van uit onderzoek bewezen behandelmethodes. Iedere persoon en situatie is uniek en waar nodig passen we dry needling, fricties, myofasciale releasing, gewricht manipulaties, medical taping, cupping, massages, revalidatie training enz. toe.


Mocht het nodig zijn dan kunnen we de fysiotherapie behandelingen combineren met onze andere gezondheidsdisciplines zoals; acupunctuur, personal training, massage, mentale coaching, cupping en yoga


Ook ontvangt u huiswerkoefeningen van ons om thuis met uw herstel aan de slag te gaan. Daarnaast kunt u zich bij ons inschrijven voor medische fitness en kunt u zelf in onze fitness ruimte aan de slag met een op maat gemaakte programma om uw herstel verder te stimuleren.

PhysiqCare Fysiotherapie Praktijk Logo
PhysiqCare Fysiotherapie Praktijk Logo