Chronische Zorg

Of u in aanmerking komt voor chronische fysiotherapie hangt af van de oorzaak van uw lichamelijke klachten. Zowel de huisarts als de fysiotherapeut kunnen geen chronische fysiotherapie indicatie afgeven. Dit is voorbehouden aan een behandelend specialist, zoals een neuroloog of orthopeed. De specialist zal u, indien hier een indicatie voor bestaat, een formulier meegeven voor chronische fysiotherapie. Dit formulier dient u aan uw fysiotherapeut bij PhysiqCare Fysiotherapie Zoetermeer te overhandigen. Daarbij gaat het om het originele formulier en geen kopie ervan. Desgewenst maken wij voor uw eigen administratie een kopie van het formulier.